VIJESTI

Na osnovu člana 6. stava 5. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (“Službene novine FBiH” br. 22/05, 8/10 i 30/16) „Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group“ AD – Filijala Sarajevo izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Ugovor o zastupanju u osiguranju broj: 012-Z-1139/17 od 28.9.2017. godine zaključen između „Wiener

Na osnovu člana 11. Zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 47/17) „Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group“ AD izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 001-28591/17 od 25.12.2017. godine zaključen između „Wiener Osiguranja Vienna

Neradni dani u poslovnicama Wiener osiguranja VIG: Federacija BiH: 1. maj i 2. maj 2018. godine (Međunarodni praznik rada). Republika Srpska: 1. maj i 2. maj 2018. godine (Međunarodni praznik rada), 9. maj 2018. godine (Dan pobjede nad fašizmom). Distrikt Brčko: 1. maj i 2. maj 2018. godine (Međunarodni praznik rada).  

Obavijest

Na osnovu člana 11. Zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 47/17) „Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group“ AD izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 001-7605/16 od 22.2.2016. godine zaključen između „Wiener Osiguranja Vienna

Obavijest

Na osnovu člana 6. stava 5. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (“Službene novine FBiH” br. 22/05, 8/10 i 30/16) „Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group“ AD – Filijala Sarajevo izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Ugovor o zastupanju u osiguranju od 1.7.2017. godine zaključen između „Wiener Osiguranja Vienna

Neradni dani u poslovnicama Wiener osiguranja VIG: Federacija BiH: poslovnice Rama, Posušje, Grude, Čitluk, Široki Brijeg – 02.04.2018. Republika Srpska: 06.04.2018. i 09.04.2018. Distrikt Brčko: 02.04.2018. i 09.04.2018.

Vienna Insurance Group (VIG) će u sklopu reorganizacije poslovanja u Bosni i Hercegovini, od 01.04.2018. godine napraviti i reorganizaciju portfolija premije osiguranja. U skladu s tim će Wiener osiguranje VIG a.d. Banjaluka od 01.04.2018. godine svoj isključivi fokus staviti na neživotne vidove osiguranja. – Ovaj potez je napravljen u cilju pojačavanja fokusa grupacije na različite

Tagged under: ,

Obavijest

Na osnovu člana 6. stava 5. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (“Službene novine FBiH” br. 22/05, 8/10 i 30/16) „Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group“ AD – Filijala Sarajevo izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 012-F999/16 od 9.3.2016. godine zaključen između „Wiener

Obavijest

Na osnovu člana 11. Zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 47/17) „Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group“ AD izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 001-16212/16 od 24.6.2016. godine zaključen između „Wiener Osiguranja Vienna

TOP