WIENER OSIGURANJE

Brinemo umjesto Vas

Putničko zdravstveno osiguranje

Planirate na odmor ili poslovni put u inostranstvo? Na putu vam se često mogu desiti razne nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolesti, a zbog kojih moramo da posjetimo doktora i što zna biti veoma skupo u inostranstvu.

Wiener osiguranje nudi posebnu zaštitu na putu - putničko zdravstveno osiguranje, koje služi za osiguranje lica za vrijeme njihovog puta i boravka u inostranstvu. Ukoliko sklopite našu polisu putničko zdravstvenog osiguranja, bićete osigurani za vrijeme puta u svim zemljama svijeta, osim vaše matične zemlje. Putničko zdravstveno osiguranje Wiener osiguranja je najbolji proizvod te vrste na tržištu kada je riječ o omjeru cijene i kvalitete – pruža najbolju moguću zaštitu od velikog broja rizika za premiju po danu koja kreće već od samo 0, 65 KM za pojedince, dok je za porodična i grupna putovanja premija još i niža!

Putničko zdravstveno osiguranje možete da zaključite na nekoliko načina, uz posebne pogodnosti:
  • Pojedinačno, kada polisa glasi na ime osiguranika
  • Porodično, kada polisa glasi na sve članove porodice (otac, majka i djeca do navršene 21. godine starosti).  Premije su u ovom slučaju manje  nego kada se osiguranje zaključuje za svakog člana porodice pojedinačno.
  • Grupno, kada se osigurava 10 i više lica sa priloženim spiskom članova grupe.
  • Za grupno osiguranje od preko 50 lica se odobrava popust od 10%
  • Mogu se osigurati samo zdrava lica do 60 godina, a starost se utvrđuje na dan isteka osiguranja, dok se za osiguranje lica preko 60 godina doplaćuju se određeni doplaci.

Za poslovna putovanja moguće je ugovoriti sljedeće vrste osiguranja, uz posebne pogodnosti takođe:
  • pojedinačno, kada polisa glasi na ime osiguranika
  • grupno, kada se osigurava grupa lica od 2 do 9
  • kolektivno, kada se osigurava 10 i više lica
  • polugodišnju (za već od 55 KM) ili godišnju premiju (za već od 70 KM)
  • za godišnja putovanja, jedan boravak ne može trajati duže od 60 dana.
Trajanje osiguranja može biti od 3 do najviše 365 dana za sva pojedinačna, porodična i grupna osiguranja.
 
Putničko zdravstveno osiguranje Wiener osiguranja obezbjeđuje osiguravajuće pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu iznenadne bolesti ili pretrpljenog nesrećnog slučaja osiguranog lica dok se nalazi u inostranstvu. Možete da izaberete i različite osigurane sume, od 10.000 do 30.000 Eura, pogledajte primjer obračuna dole.

ZATRAŽITE PONUDU OVDJE!

Primjeri obračuna premije


Trajanje putovanja Vrsta osiguranja Osigurana suma Premija po danu
10 dana Pojedinačno 10.000 € 0,96 KM
45 dana Porodično (4) 20.000 € 1,71 KM za cijelu porodicu
10 dana Grupno (11) 10.000 € 0,84 KM po osobi
Godišnja polisa za poslovna lica već od 70 KM
 

 


© Wiener osiguranje ad, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions