WIENER OSIGURANJE

Brinemo umjesto Vas

Konkursi 

Ukoliko ste otvoreni za nove izazove, komunikativni, ambiciozni, spremni za rad i napredovanje u karijeri u internacionalnoj kompaniji, odlično funkcionišete u timu i imate jasne životne ciljeve, mi tražimo takve zaposlene za sljedeća radna mjesta:


Interni revizor


Ukoliko vješto razumijete finasijsko poslovovanje, rad kompanija kroz procedure i praksu, lako sagledavate poslovne izazove, imate iskustva u otkrivanju i predlaganju mjera za poboljšanje poslovanja, imamo pravu priliku za Vas.
 
Mjesto rada:  Banja Luka
 
Opis poslova:
 • Identifikacija rizika kojima je Društvo izloženo illi može biti izloženo;
 • Izrada godišnjeg plana i programa interne revizije;
 • Primjena godišnjeg plana i programa interne revizije, odobrenih od strane Upravnog odbora društva;
 • Kontinuirano praćenje, provjera i predlaganje mjera za unapređenje sistema rada u Društvu;
 • Izvještava Upravni odbor i Skupštinu akcionara o usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima;
 • Kontrola adekvatnosti i primjene propisanih politika i procedura kontrole rizika;
 • Kontrola računovodstvenih postupaka i organizacije obavljanja računovodstvenih poslova;
 • Kontrola pouzdanosti i ažurnosti finansijskih i upravljačkih informacija;
 • Izrada i kontrola izrade izvještaja interne revizije;
 • Komunikacija nalaza interne revizije Upravnom i Izvršnom odboru Društva, regulatornoj instituciji i eksternom revizoru;
 • Stara se o pravilnoj primjeni propisa i opštih akata Društva
 • Izvještava Upravni odbor o provedenim internim revizijama
 • Obavlja  poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom
 • Čuvanje i arhiviranje radne dokumentacije.

Kvalifikacije:
 
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima eksterne ili interne revizije, interne kontrole
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Potpuno poznavanje principa interne revizije i interne kontrole
 • Aktivan rad na računaru, iskustvo u sačinjavanju revizorskih izvještaja
 • Poželjno posjedovanje domaćeg ili inostranog sertifikata iz oblasti revizije 
 • Visok nivo ličnog i profesionalnog integriteta.
 • Razvijena etičnost prilikom davanja ocjene i mišljenja u radnim situacijama.
Da li Vam se ovo čini interesantnim?
Ukoliko da, naša Služba za ljudske resurse očekuju Vašu prijavu putem maila karijera@wiener.ba do 10.08.2017. godine.
© Wiener osiguranje ad, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions