WIENER OSIGURANJE

Brinemo umjesto Vas

Osnovni podaci

Naziv:                                             Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad
Adresa:                                          Kninska 1a, 78000 Banja Luka
Generalni direktor:                      Srđan Šuput

Registracija:                                 Mat. br. 1755927; MBS: i-17573-00 Registrovano kod Okružnog privrednog suda u Banjaluci
JIB:                                                 4400590750002
PDV broj:                                       400590750002

Uplaćeni kapital:                           11.179.500 KM
Akcija sa pravom glasa:              111 795 SODJ-R-A
Prioritetnih akcija:                         nema

Ukupno zaposlenih:                     345 (sa 30.06.2016.)
Filijale/poslovnice:                        8
Regionalni centri:                          5

 
© Wiener osiguranje ad, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions