WIENER OSIGURANJE

Brinemo umjesto Vas

VIG SAOPŠTENJA

VIENNA INSURANCE GROUP U PRVOJ POLOVINI 2015:
TOP REJTING A+ SA STABILNOM PERSPEKTIVOM POTVRĐEN

 

Premije bez proizvoda sa jednokratnom premijom – solidan rast od 2.2%
Polugodišnji kombinovani racio od 95.9% najbolji u 5 godina
Rekordna dobit za Ostala tržišta regiona – EUR 30.9 miliona (rast od 11.5%)
Dobit (prije poreza) na oko EUR 250 miliona

 
U trenutnom okruženju, Vienna Insurance Group se fokusira na profitabilne vrste osiguranja u imovini i nezgodi i na proizvode sa redovnom premijom u životnom osiguranju, koji su dobro rasli sa povećanjem od 6.3 procenata. Ograničenja u aspektu prihoda kod jednokratnih premija životnog osiguranja dovela su do pada na ovom polju od 15.7 procenata. Sveukupno, Vienna Insurance Group fakturisala je EUR 4.9 milijarde konsolidovanih premija u prvih šest mjeseci 2015 (minus 1.5 procenata), bez polisa sa jednokratnom premijom, solidan rast od 2.2 procenta u poređenju sa prethodnom godinom.
 
“Imamo razlog da budemo zadovoljni sa poslovanjem do sada u ovoj finansijskoj godini: VIG je preduzeo korake da se proširi na obećavajućem tržištu Baltičke regije. Dokaz naše stabilnosti se može vidjeti u još jednoj potvrdi našeg odličnog rejtinga, a i poboljšanje važnog ključnog indikatora–kombinovanog racija – pokazuje da je preuzimanje osiguranje Grupe veoma profitabilno. Ovo je posebno važno u okruženju sa niskim kamatnim stopama.”

Peter Hagen
Gen.direktor Vienna Insurance Group

 
67 procenata dobiti (prije poreza) iz CIE regiona

Sve države i segmenti još jednom su dali pozitivan doprinos prihodima. Region Ostala tržišta dao je posebno veliki doprinos, sa rekordnom dobiti od EUR 30.9 miliona (rast of 11.5 procenata). Udio CIE u dobiti Grupe (prije poreza) još jednom je porastao u prvoj polovini 2015 na 67 procenata.

Realizovana dobit (prije poreza) od EUR 250.5 miliona je u očekivanom rasponu i pod jakim je uticajem opadajućeg finansijskog rezultata. Ovo je u vezi istorijski niskog nivoa kamatnih stopa, što je takođe uzrokovalo neophodnost za formiranje rezervi za osoblje u Austriji.
 
 
95.9 procenata najbolji polugodišnji kombinovani racio u 5 godina

Vienna Insurance Group smanjio je svoj kombinovani racio (nakon reosiguranja) za 1.2 procenutalnih poena. Izvrstan nivo od 95.9 procenata je najbolja vrijednost postignuta u poslednjih pet godina.
 
Vienna Insurance Group zadržala je EUR 31.3 milijarde u investicijama (uključujući gotovinu i gotovinske ekvivalente) sa 30.06.2015. Finansijski rezultat Grupe je bio EUR 524.5 miliona. Smanjenje od 7.2 procenta je zbog niskog nivoa kamatnih stopa.
 
 

Zanimljivosti iz Grupe

 
Standard & Poor’s agencija za rejtinge još jednom je potvrdila svoj A+ rejting sa stabilnom perspektivom. Ovo znači da VIG nastavlja da ima najbolji rejting od svih društava na ATX indeksu. Agencija je naglasila VIG-ovu odličnu konkurentnu poziciju kao lidera na tržištu u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi, njegov portfolio, koji je diversifikovan preko svih vrsta osiguranja, i njegovu višekanalnu strategiju distribucije. On ima odličnu osnovu kapitala i prevazilazi S&P mjerilo za AAA u 2014.  
S&P’s
top rejting potvrđuje
stabilnost
 
Kombinovani racio
U Austriji
Poboljšan na 96.6 procenata
                                                   
U Austriji, dobar rast od 3.0 procenta koji je postigao Wiener Städtische kod osiguranja imovine i nezgode kompenzovao je pad premije kod Donau Versicherung u Italiji. Kod životnih osiguranja, Vienna Insurance Group uzdržano je djelovao kod proizvoda sa jednokratnom premijom. Svukupne premije generisane od strane društava Grupe iz Austrije pale su za 2.3 procenta. Kombinovani racio se značajno poboljšao za preko 3 procentualna poena na 96.6 procenata u prvoj polovini 2015.
     
 
 
 
 Profitabilna CIE tržišta generisla oko EUR 167 miliona
 
 
Društva Grupe u Češkoj Republici dala su najveći doprinos dobiti Grupe (prije poreza) u prvoj polovini 2015. Kooperativa, ČPP i PČS generisali su EUR 88.1 miliona, što odgovara rastu od 2.7 procenata. Premije imovine i nezgode ostale su stabilne, sa aktivnostiam distribucije posebno uspješnim u auto segmentu. Kod životnih osiguranja, društva u Češkoj su djelovala suzdržano kod poslova sa jednokratnom premijom zbog niskog nivoa kamatnih stopa, što je dovelo do pada premija. Sa 89.8 procenata, kombinovani racio je opet bio na izvrsnom nivou.
 
Društva Grupe u Slovačkoj povećala su neznatno svoje fakturisane premije u prvoj polovini 2015. Banko distribucija preko lokalne podružnice Erste Grupe je bilo posebno uspješna, sa premijama generisanim od strane PSLSP koje su narasle za 19.5 procenata. Dobit (prije poreza) narasla je 2.0 procenta na EUR 26.2 miliona, a kombinovani racio je bio 95.6 procenata.
 
U Poljskoj, Vienna Insurance Group fakturisala je EUR 449.4 miliona premija (pad od 20.5 procenata). Cjenovna konkurencija je bila intenzivna u auto segmentu, što je dovelo do pada prosječne premije, posebno u poslovima voznih parkova i lizinga. Zbog svoje politike preuzimanja orijentisane na prihode, VIG je prihvatio gubitak premija u imovini i nezgodi. U životnom osiguranju, kratkotrajni poslovi sa niskom marginom i jednokratnom premijom su opet namjerno smanjeni. Kada se uradi ispravka za poslove sa jednokratnom premijom, ukupne premije narasle su 10.3 procenata. Dobit (prije pporeza) dostigla je EUR 28.2 miliona, i kombinovani racio je ostao na 96.8 procenata.
 
Sistematska implementacija mjera restruktuiranja nastavila je da ostavlja efekat na premije i prihode u Rumuniji, gdje su društva Grupe zabilježila veliki rast premije od 17.6 procenata u prvoj polovini 2015. Pozitivan rast je postignut i u životu i neživotu. Dobit (prije poreza) narasla je na EUR 3.5 miliona. Kombinovani racio se opet popravio za oko 5 procentualnih poena, i sada je samo malo iznad 100 procenata.
 
U državama koje formiraju region Ostala tržišta, društva Grupe zabilježila su rekordan rezultat u prvih šest mjeseci tekuće godine. Dobit (prije poreza) nasrasla je za 11.5 procenata tokom prethodne godine na EUR 30.9 miliona. Srbija, Bugarska i regija Baltika su bile posebno uspješne u povećanju dobiti. Kombinovani racio se opet popravio na na 96.6 procenata u prvoj polovini 2015.
Značajan porast od 18.4 procenata, rast premije na EUR 668.6 miliona, je bio posebno zadovoljavajući. Društva Grupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Srbiji, Albaniji, Turskoj i regiji Baltika, na primjer, dostigle su dvocifrene stope rasta.
 
 

Ostala tržišta pokretač rasta

 
                                                        Bruto fakturisane premije u EUR mil.              Dobit prije poreza u EUR mil.

 

VIG preuzima korake širenja u regiji Baltika

Baltičke države su nedavno dokazale da su atraktivno tržište za rast za Vienna Insurance Group. Opšta ekonomska situacija je solidna i prognoze tržišta su veoma pozitivne. Sve tri Baltičke države sada pripadaju Eurozoni.
 
Društvo za života osiguranja VIG Compensa Life SE uspješno posluje u Estoniji, Latviji i Litvaniji i brzo je naraslo u prehodnim godinama. Kupvina najvećeg društva za distribuciju osiguranja u Litvaniji, Finsaltas, od strane Compensa Life SE je bio naredni korak prema postizanju pozicije vodećeg društva u životnom osiguranju u regionu.
 
Vienna Insurance Group će takođe promovisati i svoje poslove imovine i nezgode u budućnosti, koje je prethodno uglavnom radila Compensa u Poljskoj. Novoosnovana drutšvo Compensa Non-Life i Litvaniji je dobilo licencu i neživotno osiguravajuće društvo Baltikums AAS je preuzeto u Latviji. Po duslovom zvaničnog odobrenja preuzimanja, Vienna Insurance Group sada ima ukupni tržišni udio od oko 7.5 procenata na tržištu osiguranja u Baltičkim državama.

 
Konsolidovani Bilans uspjeha (IFRS) 1. januar 30. jun 2015

 

Izvještavanje po segmentima (IFRS) 01.01.- 30.06.2015Podjela po vrstama osiguranja:


Mogu nastati obračunske razlike kada se automatski sabiraju zaokruženi iznosi i procenti.
Podaci za 2014 su ponovo iskazani zbog promjna u obimu konsolidacije.

 
Vienna Insurance Group (VIG) je vodeći stručnjak za osiguranje u Austriji kao i u centralnoj i istočnoj Evropi. Oko 50 društava u 25 država čine Grupu sa dugogodišnjom tradicijom, snažnim brendom i bliskim odnosima sa klijentima. VIG ima skoro 190 godina iskustva u poslovima osiguranja. Sa oko 24.000 zaposlenika,  Vienna Insurance Group je očito tržišni lider na svojim najvažnijim tržištima. Zbog toga je odlično pozicionirana da bi iskoristila prednosti dugoročne mogućnosti za rast u regionu sa 180 milional judi. Vienna Insruance Group je najbolje rankirana firma ATX, vodeća je po indeksu bečke berze; svojim dionicama takođe trguje i na praškoj berzi.
 
 
Sva saopštenja  za štampu su dostupna  za preuzimanje na: http://www.vig.com

Ovdje možete da preuzmete cijeli tekst:
© Wiener osiguranje ad, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions