WIENER OSIGURANJE

Brinemo umjesto Vas

Posjeta predstavnika Trgovinskog odjela Austrijske ambasade u BiH W...

Posjeta predstavnika Trgovinskog odjela Austrijske ambasade u BiH Wiener osiguranju

Predstavnici austrijske privrede i Trgovinskog odjela pri Austrijskog ambasadi u BiH, gđa Dragana Samardžija i gdin Philippe Kupfer su danas bili u posjeti Wiener osiguranju VIG u našoj centrali u Banjaluci. Sastali su se sa generalnim direktorom gdinom Šuputom i članom Upravnog odbora gdinom Mandićem.Budući da Austrija i BiH imaju vjekovne veze kroz privredu, kulturu i ostale vidove saradnje, jako je bitno da se privreda sa oba prostora što više poveže. Tema razgovora je bila saradnja i poslovanje Wiener osiguranja u BiH, a koji je u vlasništvu austrijske grupacije Vienna Insurance Group. Trgovinski odjeli pri ambasadama Austrije pomažu austrijskim preduzećima da uspostave nove poslovne veze, ali i da ojačaju postojeće. Oni dakle predstavljaju kontakt između prodavača i potencijalnih predstavnika, uvoznika i drugih mogućih partnera. Na raspolaganje se dalje mogu staviti izvješaji o bonitetu, te podrška kod pitanja o robnoj marki i prijavi patenta. Trgovinski odjeli su i most za inostrana preduzeća da u Austriji pronađu prvoklasnog partnera.


 
Wiener osiguranje VIG je članica vodeće osiguravajuće grupacije Vienna Insurance Group iz Austrije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, posluje na tržištu BiH i ubraja se među top 10 osiguravajućih kuća na tržišta te je dalo veliki doprinos razvoju tržišta osiguranja u BiH i pomoglo oporavku brojnih privrednih subjekata ali i fizičkih lica isplatom šteta po raznim vrstama osiguranja. Prošle godine Wiener osiguranje je ostvarilo oko 31,5 miliona premije, preko razgranate mreže od 50 poslovnica u svim većim gradovima BiH. Ima 290 zaposlenih i preko 50.000 klijenata, vodeće je osiguranje na polju životnih i osiguranja imovine, a već nekoliko godina zaredom je lider u isplati šteta – samo po osnovu šteta od katastrofalnih poplava iz 2014. isplaćeno je preko 60 miliona KM.
© Wiener osiguranje ad, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions