KONKURS

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group je dio vodeće osiguravajuće grupacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koja generiše godišnji premijski prihod od preko 9 milijardi eura, zapošljava preko 25.000 radnika i ostvaruje godišnju dobit od preko 500 miliona eura. Osnaženi imenom Vienna Insurance Groupe, Wiener osiguranje sa mrežom od više od 50 prodajnih mjesta u BiH, 300 zaposlenih i preko 100 hiljada klijenata, ostvaruje vrhunske poslovne rezultate i daje snažan doprinos razvoju cjelokupnog tržišta osiguranja u zemlji.

Ukoliko ste otvoreni za nove izazove, komunikativni, ambiciozni, spremni za rad i napredovanje u karijeri u internacionalnoj kompaniji, odlično funkcionišete u timu i imate jasne životne ciljeve, mi tražimo takve zaposlene za sljedeća radna mjesta:

OTVORENE POZICIJE

Mjesto rada: Banja Luka

Opis poslova:

 • Sprovodi podršku svim organizacionim jedinicama iz oblasti marketing i PR aktivnosti,
 • Realizacija i organizacija aktivnosti vezanih za marketing i PR aktivnosti u okviru aktuelnih kampanja,
 • Ažuriranje web sajta, pisanje tekstova, priprema materijala, koordinacija rješavanja zahtjeva za kontakt, redovna administracija profila na društvenim mrežama,
 • Sprovođenje i koordinacija organizacija svih PR aktivnosti i događaja- konferencija za štampu i sl. PR događaja (sajmovi, interni događaji društva, kompanijske proslave i sl.),
 • Priprema detaljnih medija planova po svim vrstama medija i usaglašavanje, priprema pratećeg finansijskog dijela, priprema komunikacionog materijala, koordinacija prijema materijala od agencije i slanja medijima, praćenje objava,
 • Sprovođenje procesa otvaranja i zatvaranja prodajnim jedinica: koordinacija izrada prijedloga za brendiranje, koordinacija brendiranja, obilasci, vođenje evidencije lokacija i slika brendiranih prostora, kontrola unutrašnjeg označavanja,
 • Organizacija i sprovođenje plana društveno odgovornih aktivnosti, Social Active Day projekata i volonterskih aktivnosti za zaposlene, koordinacija i kontrola sprovođenja, izvještavanje,
 • Organizacija i sprovođenje odobrenih zahtjeva za sponzorstvo i pratećih događaja, izvještavanje o realizaciji i troškovima
 • Priprema prijedloga akcija za unapređenje prodaje i pratećih potrebnih materijala i ostalih aktivnoasti podrške prodaji po nalogu rukovodioca
 • Izrada opštih akata, administracija, ugovori - prikupljanje informacija, priprema prijedloga sa Pravnom službom, priprema kompenzacija,
 • Praćenje marketinških i PR faktura - potvrđivanje, koordinacija slanja, praćenje  troškova i izrada izvještaja
 • Izdavanje promo materijala i evidencija o potrošnji, prikupljanje ponuda za tender,
 • Komunikacija sa zaposlenima, filijalama i službama društva u skladu sa zahtevima pozicije i društva,
 • Kreiranje, uređenje i pisanje mesečnih novina za zaposlene,
 • Organizacija i realizacija internih dogadjaja za zaposlene,
 • Sve neophodne aktivnosti podrške prodaji, obilazak poslovnica, prikupljanje informacija i upravljanje prema nalogu,
 • Administrativni poslovi po nalogu rukovodioca,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe.

Kvalifikacije:

 • VSS (VII stepen ekonomskog smera ili društvenog smjera) ili SSS (IV stepen gimnazije ili ekonomskog smjera),
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika (konverzacijski nivo, pismo),
 • Dobra verbalna komunikacija i poznavanje jezika u pisanoj formi,
 • Analitičnost,
 • Fleksibilnost,
 • Poznavanje tržišta,
 • Usmjerenost na zaposlene i korisnike usluga,
 • Poznavanje procesa rada na pripremi materijala i grafičkog dizajna,
 • Poznavanje marketing alata i trendova, praćenje novina,
 • Sposobnost za timski rad,
 • Brzo rešavanje problema,
 • Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač.

Wiener osiguranje, kompanija sa tradicijom nudi Vam:

 •  Radni odnos u uspješnoj internacionalnoj kompaniji Vienna Insurance Group, evropskom i lokalnom lideru u poslovima osiguranja
 • Jedinstvena mogućnost stručne edukacije iz oblasti osiguranja prema pravilima Grupe, uz interaktivne i iskustvene pristupe učenju i sprovođenju edukativnih sadržaja
 • Mogućnost napredovanja i razvoja karijere, dugoročno planiranje rada
 • Adekvatno pracenje i vrednovanje rezultata rada
 • Mogućnost napredovanja u karijeri.

Da li Vam se ovo čini interesantno?

Ukoliko da, naša Služba za ljudske resurse očekuje Vašu prijavu putem maila karijera@wiener.ba do 30.11.2017. godine.

Područje rada:

RS: Prijedor, Brčko, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Gradiška, Kotor Varoš,Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo

FBIH: Mostar, Tuzla, Sarajevo, Zenica, Bugojno, D.Vakug, G.Vakuf, Jajce i Bihać.

Opis poslova:

 • Pronalaženje i uspostavljanje poslovnih kontakata sa klijentima za ŽO
 • Animira, regrutuje i predlaže kandidate u prodajnoj mreži život, te formira svoj tim saradnika i zastupnika
 • Obavlja redovne obuke za savjetnike i zastupnike u PMŽ
 • Koordinira i organizuje rad savetnika i zastupnika za prodaju osiguranja
 • Planira i analizira izvršenje planova za prodajne mreže zastupnika za prodaju životnog osiguranja
 • Izrada mesečnog i godišnjeg plana produkcije zastupnika osiguranja I savetnika za zastupanje
 • Pruža podršku svojim i klijentima pripadajućeg tima, upravlja njihovim portfeljom ugovora.
 • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima.
 • Realizacija plana premije prodajne mreže životnog osiguranja
 • Radi i u okolnim gradovima i mjestima ukoliko teritorijalno pripadaju njegovom timu

Kvalifikacije:

 • Iskustvo u prodaji, organizaciji prodaje životnih osiguranja i upravljanje prodajnim timovima (poželjno)
 • komunikativnost, usmjerenost na cilj i rezultata
 • VSS/VS/SSS

Wiener osiguranje Vam nudi:

 • Radni odnos u uspješnoj internacionalnoj kompaniji Vienna Insurance Group, evropskom i lokalnom     lideru u poslovima osiguranja
 • Jedinstvena mogućnost stručne edukacije iz oblasti osiguranja prema pravilima Grupe, uz interaktivne i iskustvene pristupe učenju i sprovođenju edukativnih sadržaja
 • Mogućnost napredovanja i razvoja karijere, dugoročno planiranje rada
 • Adekvatno pracenje i vrednovanje rezultata rada
 • Mogućnost napredovanja u karijeri.

Molimo da prijavu sa biografijom (CV) dostavite na e-mail adresu: karijera.zivotno@wiener.ba

Područje rada:

RS: Prijedor, Brčko, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Gradiška, Kotor Varoš,Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo

FBIH: Mostar, Tuzla, Sarajevo, Zenica, Bugojno, D.Vakug, G.Vakuf, Jajce i Bihać.

Opis poslova:

 • Pronalaženje i uspostavljanje poslovnih kontakata sa klijentima za ŽO
 • Animira, regrutuje i predlaže kandidate u prodajnoj mreži život, te formira svoj tim saradnika i zastupnika
 • Obavlja redovne obuke za savjetnike i zastupnike u PMŽ
 • Koordinira i organizuje rad savetnika i zastupnika za prodaju osiguranja
 • Planira i analizira izvršenje planova za prodajne mreže zastupnika za prodaju životnog osiguranja
 • Izrada mesečnog i godišnjeg plana produkcije zastupnika osiguranja I savetnika za zastupanje
 • Pruža podršku svojim i klijentima pripadajućeg tima, upravlja njihovim portfeljom ugovora.
 • Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima.
 • Realizacija plana premije prodajne mreže životnog osiguranja
 • Radi i u okolnim gradovima i mjestima ukoliko teritorijalno pripadaju njegovom timu

Kvalifikacije:

 • Iskustvo u prodaji, organizaciji prodaje životnih osiguranja i upravljanje prodajnim timovima (poželjno)
 • komunikativnost, usmjerenost na cilj i rezultata
 • VSS/VS/SSS

Wiener osiguranje Vam nudi:

 • Radni odnos u uspješnoj internacionalnoj kompaniji Vienna Insurance Group, evropskom i lokalnom     lideru u poslovima osiguranja
 • Jedinstvena mogućnost stručne edukacije iz oblasti osiguranja prema pravilima Grupe, uz interaktivne i iskustvene pristupe učenju i sprovođenju edukativnih sadržaja
 • Mogućnost napredovanja i razvoja karijere, dugoročno planiranje rada
 • Adekvatno pracenje i vrednovanje rezultata rada
 • Mogućnost napredovanja u karijeri.

Molimo da prijavu sa biografijom (CV) dostavite na e-mail adresu: karijera.zivotno@wiener.ba

Područje rada:

RS: Prijedor, Brčko, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Gradiška, Kotor Varoš,Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo

FBIH: Mostar, Tuzla, Sarajevo, Zenica, Bugojno, D.G.Vakuf, Jajce i Bihać.

Opis poslova:

 • Prodaju polisa životnog osiguranja
 • Briga o klijentima, unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima
 • Uspostavljanje i realizacija novih poslovnih kontakata
 • Uvećanje portfelja osiguranja
 • Izrada ponuda i polisa osiguranja sa pratećom dokumentacijom
 • Naplata premije osiguranja
 • Izrada nedeljnih planova i izvještaja
 • Rad na izmjenama i dopunama ugovora o osiguranju kao i obnavljanje ugovora o osiguranju
 • Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju.
 • Radi i u okolnim gradovima i mjestima ukoliko teritorijalno pripadaju njegovom timu

Kvalifikacije:

 • komunikativnost, usmjerenost na cilj i rezultata
 • VSS/VS/SSS

Wiener osiguranje, kompanija sa tradicijom nudi Vam:

 • Radni odnos u uspješnoj internacionalnoj kompaniji Vienna Insurance Group, evropskom i lokalnom     lideru u poslovima osiguranja
 • Jedinstvena mogućnost stručne edukacije iz oblasti osiguranja prema pravilima Grupe, uz interaktivne i iskustvene pristupe učenju i sprovođenju edukativnih sadržaja
 • Mogućnost napredovanja i razvoja karijere, dugoročno planiranje rada
 • Adekvatno pracenje i vrednovanje rezultata rada
 • Mogućnost napredovanja u karijeri.

Molimo da prijavu sa biografijom (CV) dostavite na e-mail adresu: karijera.zivotno@wiener.ba

ONLINE PRIJAVA ZA POSAO

KORAK 1 - Oblast zaposlenja


KORAK 2 - Lični podaci

KORAK 3 - Vještine i obrazovanje


Obrazovanje (najviši dostignuti nivo)Stručni ispiti

Pravosudni godine

Samostalni računovođa godine
Brokerski ispit godine
Ovlašćeni računovođa godine
Ovlašćeni aktuar godine
Licenca za zastupanje i posredovanje u osiguranju godine

Poznavanje stranih jezikaNeformalno obrazovanje


KORAK 4 - Radno iskustvo

Dosadašnje radno iskustvo

Radno iskustvo:

Naziv kompanije

Od:
Do:

Radno mjesto:
Opis posla:

Radno iskustvo:

Naziv kompanije

Od:
Do:

Radno mjesto:
Opis posla:

Radno iskustvo:

Naziv kompanije

Od:
Do:

Radno mjesto:
Opis posla:


KORAK 5 - Biografija

Prikupljeni podaci će biti sačuvani u bazi podataka Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka. Koristiće se isključivo u svrhu regrutacije i selekcije kandidata za otvorena radna mjesta i neće biti dostupna trećim licima.

Slažem se da se podaci iz upitnika mogu koristiti u svrhu regrutacije i selekcije kandidata za otvorena radna mjesta u Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka.

TOP