KONKURS

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group je dio vodeće osiguravajuće grupacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koja generiše godišnji premijski prihod od preko 9 milijardi evra, zapošljava preko 25.000 radnika i ostvaruje godišnju dobit od preko 500 miliona evra. Osnaženi imenom Vienna Insurance Group, Wiener osiguranje sa mrežom od više od 50 prodajnih mjesta u BiH, 300 zaposlenih i preko 100 hiljada klijenata, ostvaruje vrhunske poslovne rezultate i daje snažan doprinos razvoju cjelokupnog tržišta osiguranja u zemlji.

Ukoliko ste otvoreni za nove izazove, komunikativni, ambiciozni, spremni za rad i napredovanje u karijeri u internacionalnoj kompaniji, odlično funkcionišete u timu i imate jasne životne ciljeve, mi tražimo takve zaposlene za sljedeća radna mjesta:

OTVORENE POZICIJE

Mjesto rada: Banja Luka

 

Opis poslova:

 • Organizovanje i rukovođenje Službe
 • Kontrolisanje procesa rada Službe
 • Predlaže donošenje opštih akata i akata poslovne politike iz domena organizacionog dijela kojim rukovodi
 • Planiranje, priprema i izrada godišnjeg budžeta iz domena rada Službe
 • Učestvuje u koordinaciji rada organizacionih dijelova po pitanjima ljudskih resursa
 • Planiranje ljudskih resursa
 • Učestvovanje u intervjuisanju i odabiru kadrova
 • Razvoj i edukacija zaposlenih
 • Unapređuje i razvija organizacionu kulturu
 • Izvještavanje na zahtjev Upravnog odbora, Izvršnog odbora i VIG-a
 • Izvršavanje odluka i zaključaka Upravnog odbora i Izvršnog odbora
 • Stara se o pravilnoj primjeni propisa i opštih akata Društva
 • Stara se za zakonitost rada i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe
 • Obavlja i druge poslove prema nalogu pretpostavljenih
 • Poštuje norme utvrđene internim i eksternim aktima.

 

Kvalifikacije:

 • VSS (VII stepen stručne spreme)
 • 3 godine radnog iskustva na istim poslovima
 • Sposobnost rukovođenja i organizovanja
 • Razvijene komunikacione sposobnosti, visok nivo personalnog integriteta
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje rada na računaru
 • Analitičnost u obavljanju poslova
 • Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač.

 

 

Wiener osiguranje, kompanija sa tradicijom nudi Vam:

 

 • Radni odnos u uspješnoj internacionalnoj kompaniji Vienna Insurance Group, evropskom i lokalnom lideru u poslovima osiguranja,
 • Jedinstvena mogućnost stručne edukacije iz oblasti osiguranja prema pravilima Grupe, uz interaktivne i iskustvene pristupe učenju i sprovođenju edukativnih sadržaja,
 • Mogućnost napredovanja i razvoja karijere, dugoročno planiranje rada,
 • Adekvatno praćenje i vrednovanje rezultata rada,
 • Mogućnost napredovanja u karijeri.

 

Da li Vam se ovo čini interesantnim?

Ukoliko je tako, naša Služba za ljudske resurse očekuje Vašu prijavu putem maila karijera@wiener.ba do 05.09.2018. godine.

Mjesto rada: Banja Luka

 

Opis poslova:

 • Prikuplja ponude i analizira efekte plasmana  radi donošenja odluke o ulaganju;
 • Prikuplja i obrađuje potrebnu dokumentaciju za plasman;
 • Vrši obračun kamata po osnovu plasiranih slobodnih novčanih sredstava;
 • Vrši analizu ostvarenih efekata po osnovu plasmana slobodnih novčanih sredstava;
 • Koordinira rad sa poslovnim bankama i Brokerima vezano za plasmane slobodnih novčanih sredstava;
 • Prati pokrivenost  tehničkih rezervi odgovarajućim oblicima  i priprema potrebne analize u skladu sa zakonskom regulativom;
 • Prati likvidnost na dnevnom nivou, vrši projekciju priliva i odliva i prIprema  potrebne analize, a sve u skladu sa zakonskom regulativom;
 • Vrši kontrolu  finansijske dokumentacije;
 • Vrši analizu prihoda od zakupa po osnovu izdavanja nekretnina  i dostavlja potrebne izvještaje prema Službi logistike iz ovog domena;
 • Vrši izradu izvještaja za VIG AM i ostale interne i eksterne izvještaje iz domena rada i u skladu sa zakonskim propisima;
 • Prati i primjenjuje zakonske propise iz domena rada;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Vaša znanja, vještine i sposobnosti

 • Apsolvent Ekonomskog fakulteta ili završen Ekonomski fakultet bez radnog iskustva,
 • Osposobljenost za rad na računaru (MS office, Web),
 • Aktivno znanje (pismeno i usmeno) engleskog jezika,
 • Otvorenost i spremnost za usvajanje novih znanja i prihvatanje promjena,
 • Savjesnost, odmjerenost i povjerljivost,
 • Komunikativnost i ljubaznost, sposobnost vješte verbalne i pisane komunikacije.

 

Naša ponuda

 • Mjesto stručnog osposobljavanja u Banjoj Luci u Direkciji Wiener osiguranja Vienna Insurance Group,
 • Jedinstvena mogućnost sticanja znanja u oblasti osiguranja,
 • Rad u ergonomski prilagođenim uslovima,
 • Rad sa visokokvalifikovanim, stručnim radnicima Wiener osiguranja,
 • Sticanje radnog iskustva u internacionalnoj grupaciji Vienna Insurance Group, pouzdanoj, stabilnoj kompaniji sa tradicijom poslovanja u svijetu osiguranja,
 • Mogućnost zaposlenja i razvoja karijere na osnovu ličnog angažmana za vrijeme stručnog osposobljavanja,
 • Radom unutar Vienna Insurance Group upoznaćete internacionalno bogatstvo ljudi, znanja i raznolikosti.

 

Molimo Vas da prijavu i biografiju (CV) dostavite na e-mail adresu: karijera@wiener.ba  do 21.08.2018. godine.     

Ukoliko imate želju da se profilišete u industriji osiguranja, da obogatite svoje radno iskustvo i imate posao u kojem će vaša komunikacija i energija pomoći da se profilišete u vrhunskog stručnjaka, imamo posao za Vas.

 

Mjesto rada: Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Doboj, Zvornik, Gradiška, Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo, Mostar, Tuzla, Sarajevo, Zenica, Bihać (po 1 izvršilac)

 

Opis poslova:

 • Organizovanje rada i rukovođenje prodaje
 • Izrada plana i strategije rada
 • Optimizacija i  kontrola procesa rada
 • Animira, regrutuje i predlaže kandidate
 • Odgovoran za planiranje, ispunjenje
 • Koordinira i organizuje rad prodaje
 • Redovna edukacija zaposlenih u prodaji
 • Radi i u okolnim gradovima i mjestima ukoliko teritorijalno pripadaju njegovom timu

 

Kvalifikacije:

 • Iskustvo u prodaji, organizaciji prodaje osiguranja i upravljanje prodajnim timovima (poželjno)
 • komunikativnost, usmjerenost na cilj i rezultata
 • VSS/VS/SSS

 

Wiener osiguranje, kompanija sa tradicijom, nudi Vam:

 • Radni odnos u uspješnoj internacionalnoj kompaniji Vienna Insurance Group,  evropskom i lokalnom lideru u poslovima osiguranja
 • Jedinstvena mogućnost stručne edukacije iz oblasti osiguranja prema pravilima Grupe,  uz interaktivne i iskustvene pristupe učenju i sprovođenju edukativnih sadržaja
 • Mogućnost napredovanja i razvoja karijere, dugoročno planiranje rada
 • Adekvatno praćenje i vrednovanje rezultata rada
 • Mogućnost napredovanja u karijeri

 

Da li Vam se ovo čini interesantno?

Ukoliko da, naša Služba za ljudske resurse očekuje Vašu prijavu putem e-maila karijera.prodaja@wiener.ba.

Ukoliko imate želju da se profilišete u industriji osiguranja, da obogatite svoje radno iskustvo i imate posao u kojem će vaša komunikacija i energija pomoći da se profilišete u vrhunskog stručnjaka, imamo posao za Vas.

 

Mjesto rada:  Prijedor, Brčko, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Gradiška, Kotor Varoš, Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo, Mostar , Tuzla, Sarajevo, Zenica, Travnik, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Jajce, Bihać, Cazin

 

Opis poslova:

 • Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima.
 • Savjetuje klijente u vezi sa sklapanjem ugovora o osiguranju i prezentira klijentima proizvode osiguranja
 • Prodaje proizvode Wiener osiguranja
 • Prikuplja ponude za sklapanje ugovora o osiguranju, zahtjeve za obnovu ili izmjenu ugovora o osiguranju
 • Odgovara za  sve relevantne činjenice prilikom procjene rizika predmeta osiguranja, radi prihvata u osiguranje
 • Unosi u sistem ponude osiguranja, izdaje polise
 • Daje klijentima sve bitne informacije o uslovima osiguranja, radi sklapanja ugovora o osiguranju
 • Odgovara na upite klijenata
 • Zaprima zahtjeve i prosleđuje dokumenta, dostavlja klijentima polise osiguranja
 • Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju
 • Mjesečna realizacija plana

 

Kvalifikacije:

 • Obavezna interna obuka za prodaju osiguranja
 • Dobra verbalna komunikacija
 • Usmjerenost ka ispunjenju ciljeva
 • Poznavanje rada na računaru
 • VSS/VŠS/SSS/KV (VII/VI/IV/III stepen stručne spreme)

 

Wiener osiguranje, kompanija sa tradicijom nudi Vam:

 

 • Radni odnos u uspješnoj internacionalnoj kompaniji Vienna Insurance Group, evropskom i lokalnom lideru u poslovima osiguranja
 • Jedinstvena mogućnost stručne edukacije iz oblasti osiguranja prema pravilima Grupe,  uz interaktivne i iskustvene pristupe učenju i sprovođenju edukativnih sadržaja
 • Mogućnost napredovanja i razvoja karijere, dugoročno planiranje rada
 • Adekvatno praćenje i vrednovanje rezultata rada
 • Mogućnost napredovanja u karijeri

 

Da li Vam se ovo čini interesantnim?

Ukoliko je tako, naša Služba za ljudske resurse očekuje Vašu prijavu putem maila karijera.prodaja@wiener.ba

ONLINE PRIJAVA ZA POSAO

KORAK 1 - Oblast zaposlenja


KORAK 2 - Lični podaci

KORAK 3 - Vještine i obrazovanje


Obrazovanje (najviši dostignuti nivo)Stručni ispiti

Pravosudni godine

Samostalni računovođa godine
Brokerski ispit godine
Ovlašćeni računovođa godine
Ovlašćeni aktuar godine
Licenca za zastupanje i posredovanje u osiguranju godine

Poznavanje stranih jezikaNeformalno obrazovanje


KORAK 4 - Radno iskustvo

Dosadašnje radno iskustvo

Radno iskustvo:

Naziv kompanije

Od:
Do:

Radno mjesto:
Opis posla:

Radno iskustvo:

Naziv kompanije

Od:
Do:

Radno mjesto:
Opis posla:

Radno iskustvo:

Naziv kompanije

Od:
Do:

Radno mjesto:
Opis posla:


KORAK 5 - Biografija

Prikupljeni podaci će biti sačuvani u bazi podataka Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka. Koristiće se isključivo u svrhu regrutacije i selekcije kandidata za otvorena radna mjesta i neće biti dostupna trećim licima.

Slažem se da se podaci iz upitnika mogu koristiti u svrhu regrutacije i selekcije kandidata za otvorena radna mjesta u Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka.

TOP