ONLINE PROVJERA STATUSA I PRIJAVA ŠTETE

Ovdje možete izvršiti prijavu štete ili provjeru statusa štete za već podnesene prijave

Da bi vaša prijava bila najkvalitetnije obrađena u što kraćem roku, molimo vas da popunite sve tražene podatke.

ONLINE PRIJAVA ŠTETE

Vi ste

Osiguranik - lice koje je osigurano kod Wiener Osiguranja
Oštećenik - lice kojem je nanesena šteta od strane osiguranika

Podaci podnosioca prijave štete


Oštećenik

Informacije o šteti


[recaptcha]


ONLINE PROVJERA STATUSA ŠTETE


[recaptcha]


Preuzmite formulare

TOP