CLASSIC MJEŠOVITO ŽIVOTNO OSIGURANJE

Ova vrsta životnog osiguranja je namijenjena onima koji žele da imaju svoj život osiguran i da štede u isto vrijeme, te pokriva slučajeve doživljenja i smrti, a što vam može da znači dodatnu sigurnost u zrelijem dobu, kapital sa kojim ćete se ugodnije osjećati ili sprečavanje problema vašim najmilijima u slučaju neželjenih situacija kao što su smrt ili slično.

Classic program mješovitog životno osiguranja za doživljenje i za slučaj smrti vam omogućava:

1. osiguranje života,
2. štednju uz ostvarivanje dobiti,
3. finansijsku zaštitu za treće životno doba za slučaj doživljenja i
4. finansijsku zaštitu porodice (nasljednika) za slučaj smrti.

Ko može biti osiguran?

Po ovom programu mogu se osigurati lica sa navršenih 14 godina starosti pa nadalje, s tim da starost u trenutku isteka ugovora može najviše biti 75 godina.

Šta dobijate ovom vrstom polise osiguranja?

  1. Ako osiguranik doživi istek ugovorenog trajanja osiguranja, osiguraniku (odnosno korisniku osiguranja koji je naveden u polisi) isplaćuje se ugovorena osigurana suma za doživljenje isteka osiguranja i dobit ostvarena u toku trajanja osiguranja.
  1. U slučaju smrti osiguranika, korisniku osiguranja koji je naveden u polisi isplaćuju se:
    • Dvije osigurane sume za slučaj smrti i do tada ostvarena dobit, ako je smrt osiguranika nastala usljed nesretnog slučaja;
    • Osigurana suma za slučaj smrti i do tada ostvarena dobit, ako je nastupila prirodna smrt osiguranika.

Zašto izabrati Classic mješovito životno osiguranje?

Na ovaj način, štedite novac za zrelije godine i stvarate kapital sa kojim ćete se osjećati sigurnije. Classic mješovito životno osiguranje nudi mogućnost štednje za budućnost, a u isto vrijeme imate i životno osiguranje u slučaju smrti, što pruža sigurnost vašoj poodici u neželjenim situacijama.

PRIMJER OBRAČUNA

Muškarac starosti 35 godina,ugovor na 25 godina

Godišnja premija 1.000,00 €
Ukupno plaćena premija 25.000,00 €
Osigurana suma 26.729,00 €

Šta se može dodatno ugovoriti uz Classic program?

Uz ovo osiguranje, moguće je ugovoriti Dopunsko osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja i Dopunsko osiguranje lica od nastupanja težih bolesti

Preuzmite obrazac

Više informacija/prijava štete

Sektor životnog osiguranja

Adresa: Ul. Kninska 1a, Banja Luka

Telefon: 051 931 085

Fax: 051 931 101

email: zivotno.info@wiener.ba

TOP