DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje mogu da zaključe pravna lica, kao dopunu kolektivnog osiguranja radnika od nezgode. Ovo osiguranje predstavlja kombinaciju osiguranja od težih bolesti i osiguranja za slučaj hirurške intervencije te obezbjeđuje osiguravajuće pokriće za slučaj težih bolesti i posljedica težih bolesti, kao i za slučaj hirurške intervencije nastale kao posljedica bolesti ili nesretnog slučaja.

Mogu se osigurati sva zdrava lica od 15 do 65 godina,  s  tim da  u  momentu  ugovaranja nije  bila  izvjesna potreba hirurške intervencije - operacije, već  je ta potreba nastala u toku trajanja osiguranja niti da je konstatovana neka od težih bolesti.

Osiguranjem od težih bolesti  pokrivene su bolesti koje nastanu u toku trajanja osiguranja, kao što su:

  • zloćudni tumori,
  • infarkt
  • moždani udar,
  • posljedice težih bolesti kao što su: sepsa, zaplet crijeva, embolija pluća, vanmaterična trudnoća, zastoj bubrega i sl.

Osiguranje za slučaj hirurške intervencije (operacije) pokriva brojne vrste operacija, od jednostavnijih kao što je operacija slijepog crijeva do težih, a za koje je potreba utvrđena i koje  su izvedene u toku trajanja osiguranja.

 

Preuzmite obrazac

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP