FUTURA OSIGURANJE

Futura program

Futura  program je mješovito osiguranje života, koje istovremeno pruža i mogućnost štednje za budućnost i životno osiguranje u slučaju smrti, kako biste bili sigurni da će članovi Vaše porodice biti zbrinuti u neželjenoj situaciji.

Ko može biti osiguran?

Po ovom programu mogu se osigurati lica od navršenih 14 godina starosti, s tim da starost u trenutku isteka ugovora može biti najviše 75 godina.

Šta je naša obaveza?

Po isteku osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma zajedno sa pripisanim iznosom dobiti, bez obzira doživi li osiguranik isplatu ili ne

Ukoliko nastupi smrti osiguranika, kao posljedica nesretnog slučaja, korisniku se odmah isplaćuje jedna  osigurana suma, a po isteku osiguranja isplaćuje se još jedna osigurana suma, uvećana za iznos pripisane dobiti i po tome se ovaj proizvod životnog osiguranja razlikuje od klasičnih životnih osiguranja.

Zašto izabrati Futura program životnog osiguranja?

PRIMJER  za osiguranje života  FUTURA PROGRAM
Muškarac starosti 35 godina,ugovor na 25 godina

 

Godišnja premija 1.000,00 €
Ukupno plaćena premija 25.000,00 €
Osigurana suma 26.465,61 €

 

Preuzmite obrazac

Više informacija/prijava štete

Sektor životnog osiguranja

Adresa: Ul. Kninska 1a, Banja Luka

Telefon: 051 931 085

Fax: 051 931 101

email: zivotno.info@wiener.ba

TOP