POMOĆ NA PUTU

WIENER AS AUTO INFO PAKET ČLANSTVA

Servis Pomoć na putu je dostupan korisnicima od 0-24h u zemlji i Evropi u slučaju kvara vozila, saobraćajne nezgode, krađe vozila ili dijelova vozila i u slučaju potrebe za servisnim informacijama.

Osiguranjem pomoći na putu Wiener osiguranje preko svog ugovornog partnera COFUS obezbjeđuje korisniku pomoć 24 časa svakog dana u periodu važenja osiguravajućeg pokrića i pokriće troškova u slučaju kada je osigurano vozilo u nevoznom stanju ili nepodobno za dalju sigurnu vožnju.

Karticu je potrebno aktivirati putem sms poruke 065 88 22 11. Sve prijave i informacije možete da dobijete na besplatni info telefon:  080050211

Osiguranje pomoći na putu obuhvata:

 1. Servisiranje troškova popravke vozila u slučaju manjeg kvara
 2. Servisiranje troškova obezbjeđenja zamjenskog – rent-a-car vozila
 3. Servisiranje troškova vuče –prevoza oštećenog vozila
 4. Servisiranje troškova prevoza vozača i putnika do prebivališta tj. odredišta
 5. Servisiranje troškova prenoćišta vozača i putnika usljed kvara,oštećenja, uništenja i krađe vozila

Obim organizacije pomoći zavisi od vrste ugovorenog osiguravajućeg pokrića, a ono obuhvata sljedeće:

 1. prijem poziva korisnika u Call centru 24 časa na dan, 365 dana u godini;
 2. organizovanje popravke vozila u slučaju manjeg kvara;
 3. organizovanje vuče (šlepovanja) ili prevoza vozila;
 4. organizovanje nastavka putovanja korisnika;
 5. organizovanje prenoćišta korisnika;
 6. organizovanje iznajmljivanja zamjenskog vozila

Može se ugovoriti i neki od sljedećih paketa:

 1. WIENER AS AUTO EX YU
 2. WIENER AS AUTO L
 3. WIENER AS AUTO XL
 4. WIENER AS AUTO XXL

 

 

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP