SENIOR PLAN

Sigurnost je vaša odluka!

U svakom periodu života nas muče različite brige, pa tako i u trećem dobu. Brinemo zbog zdravlja, naših najbližih, da im ne ostavimo prevelike terete i da im ostavimo nešto iza sebe…

Ukoliko želite da zaštite vašu porodicu od finansijskih izdataka koji mogu da ostanu iza vas, Wiener osiguranje vam nudi posebnu vrstu osiguranja – SENIOR PLAN. Putem ovog osiguranja možete da zaštitite vaše najmilije dok ste još u mogućnosti i da ih unaprijed osigurate od dodatne izloženosti izdacima.

Šta je Senior plan osiguranje?

Senior plan osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva isključivo slučaj smrti. Uplata se vrši maksimalno do 85. godine života, a nakon toga osiguranje važi doživotno.

Osnovni  uslovi    za   ugovaranje  ovog osiguranja:

  • Mogu ga zaključiti samo osobe životne starosti između 50 i 80 godina
  • Ugovor se zaključuje bez ljekarskog pregleda, pa je osiguranje pogodno za sve pripadnike navedene starosne dobi
  • Minimalna osigurana suma na koju je moguće ugovoriti osiguranje je 2.000 KM, a maksimalna000 KM
  • Moguća pozajmica u toku trajanja osiguranja
  • Moguća garancija kod uzimanja kredita
  • Dopunsko osiguranje u slučaju smrti usljed nezgode
  • Dopunsko osiguranje u slučaju nezgode invalidnosti od 50 do 60 godina

Kome je  namijenjeno?

Namijenjeno je  svima  onima koji žele da svojim najbližima  olakšaju  situaciju i dodatno ih osiguraju, te im ostave samo lijepa sjećanja i poklon, a ne i finansijski teret i brige.

PRIMJER OBRAČUNA PREMIJE

Muškarac starosti 65 godina, trajanje doživotno, odloženost 2 god.

Godišnja premija  300,00 KM
Period odloženosti  2 godine
Osigurana suma  3.311,00 KM

 

Šta se može ugovoriti uz Senior plan osiguranje?

Uz Senior plan osiguranje moguće je ugovoriti Dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), samo u periodu odloženosti. Dopunsko osiguranje moguće je ugovoriti najduže do 75 godine osiguranika. Takođe je moguće ugovoriti i Dopunsko osiguranje u slučaju nezgode invalidnosti od 50 do 60 godina starosti osiguranika.

Dopunsko osiguranje:

Trajni invaliditet, osigurana suma:  17.724,71 KM
Dnevna bolnička naknada  11,73 KM
Godišnja premija  48,90 KM

 

 

 

Preuzmite obrazac

Više informacija/prijava štete

Sektor životnog osiguranja

Adresa: Ul. Kninska 1a, Banja Luka

Telefon: 051 931 085

Fax: 051 931 101

email: zivotno.info@wiener.ba

TOP