KONTAKTIRAJTE NAS

GENERALNA DIREKCIJA:

Ul. Kninska 1a, 78000 Banja Luka

tel: +387 51/ 931-100
fax: +387 51/ 931-101
e-mail: direkcija@wiener.ba

 

FILIJALA SARAJEVO ZA FBiH:

Ul. Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo

tel: +387 33/ 725-600
fax: +387 33/ 725-615
e-mail: sarajevo@wiener.ba

 

SEKTOR PRODAJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 

VD Regionalnog direktora za RS: Marko Vukadinović

tel: +387 51/931-098
e-mail: mvukadinovic@wiener.ba

 

Regionalni direktor za FBiH: Mirjana Kiković 
tel: +387 33/725-600
email: mkikovic@wiener.ba

 

CENTRALNA PRODAJA

Direktor: Edin Ćerimagić

tel: +387 33/725-602
e-mail: centralna.prodaja@wiener.ba

 

SEKTOR RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

Ul. Kninska 1a, 78000 Banja Luka 

tel: +387 51/931-115
e-mail: finansije.sektor@wiener.ba

 

SEKTOR NEŽIVOTNIH OSIGURANJA / UNDERWRITING

Ul. Kninska 1a, 78000 Banja Luka

tel: +387 51/931-108
e-mail: underwriting@wiener.ba

 

SEKTOR ŠTETA

Ul. Kninska 1a, 78000 Banja Luka

tel: +387 51/931-086, +387 51/931-096
e-mail: stete@wiener.ba 

 

SEKTOR ŽIVOTNIH OSIGURANJA 

Ul. Kninska 1a, 78000 Banja Luka

tel: +387 51/931-085
e-mail: zivotno.info@wiener.ba

TOP