GRANIČNO OSIGURANJE

Svi vozači sa stranim tablicama koji ne posjeduju Zelenu kartu u sistemu Zelene karte, dužni su pri ulasku u BiH da kupe polisu graničnog osiguranja. Granično osiguranje je osiguranje od autoodgovornosti stranaca koji ulaze u drugu zemlju tj. U BiH.

Ukoliko vozač automobila inostrane registracije ne posjeduje međunarodnu potvrdu o osiguranju od autoodgovornosti, ne može ni upotrebljavati vozilo na teritoriji BiH ako ne posjeduje polisu osiguranja od autoodgovornosti zaključenu na granici, to je glavna svrha graničnog osiguranja. Period važenja polise graničnog osiguranja ne može biti kraći od sedam niti duži od 90 dana.

Postoje brojne zemlje koje nemaju ugovoreno osiguranje od autoodgovornosti ili tzv. Zelenu kartu sa BiH, te je državljanima tih zemalja koje putuju u BiH vlastitim vozilom ovakvo osiguranje potrebno.

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP