Osiguranje robe u prevozu

Kao i naši životi i imovina, i same stvari koje se prevoze su izložene mnogobrojnim rizicima  - kako onima koji prate sam transportom (saobraćajne nezgode, potonuće brodova, pad aviona i dr.), tako i od opasnosti požara, elementarnih nepogoda, krađe, razbojništva, te i od učinjenih propusta od strane prevozničkih firmi koje se bave transportom roba. U tu svrhu, kreirano je posebno osiguranje koje štiti robu u prevozu – osiguranje robe u prevozu.

 

Osiguranje robe u prevozu/transportu namijenjeno je klijentima  koji shvataju važnosti i imaju interes da osiguraju robu koja se prevozi. Najčešće su to sami vlasnici robe. Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale usljed fizičkog gubitka i oštećenja robe u transportu, bilo kojom vrstom vozila, od skladišta do skladišta.

Osiguranje robe u prevozu obuhvata osiguranje robe u pomorskom prevozu, osiguranje robe u avionskom prevozu, osiguranje robe u kopnenom prevozu, osiguranje robe za vrijeme uskladištenja i ostala osiguranja robe u prevozu.

Prema području na kojem se transport robe obavlja i  bez obzira na vrstu prevoza, sva transportna osiguranja se dijele na domaći i međunarodni transport.

Širina pokrića je fleksibilna za ugovaranje, pa se klijenti mogu odlučiti za pokriće samo određenih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici ili all risk pokriće). Osiguranje se može ugovororiti na način da se generalnom polisom pokriju svi transporti u toku godine ili da se polisa osiguranja zaključuje za svaki pojedinačni transport.

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP