Putničko zdravstveno osiguranje

Planirate na odmor ili poslovni put u inostranstvo? Na putu vam se često mogu desiti razne nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolesti, a zbog kojih moramo da posjetimo doktora i što zna biti veoma skupo u inostranstvu.

Wiener osiguranje nudi posebnu zaštitu na putu - putničko zdravstveno osiguranje, koje služi za osiguranje lica za vrijeme njihovog puta i boravka u inostranstvu. Ukoliko sklopite našu polisu putničko zdravstvenog osiguranja, bićete osigurani za vrijeme puta u svim zemljama svijeta, osim vaše matične zemlje. Putničko zdravstveno osiguranje Wiener osiguranja je najbolji proizvod te vrste na tržištu kada je riječ o omjeru cijene i kvalitete – pruža najbolju moguću zaštitu od velikog broja rizika za premiju po danu koja je zanemariva!

 

Putničko zdravstveno osiguranje možete da zaključite na nekoliko načina, uz posebne pogodnosti:

  • Pojedinačno, kada polisa glasi na ime osiguranika
  • Porodično, kada polisa glasi na sve članove porodice (otac, majka i djeca do navršene 21. godine starosti).  Premije su u ovom slučaju manje  nego kada se osiguranje zaključuje za svakog člana porodice pojedinačno.
  • Grupno, kada se osigurava 10 i više lica sa priloženim spiskom članova grupe.
  • Za grupno osiguranje od preko 50 lica se odobrava popust od 10%
  • Mogu se osigurati samo zdrava lica do 60 godina, a starost se utvrđuje na dan isteka osiguranja, dok se za osiguranje lica preko 60 godina doplaćuju određeni doplaci.

Za poslovna putovanja moguće je ugovoriti sljedeće vrste osiguranja, uz posebne pogodnosti:

  • pojedinačno, kada polisa glasi na ime osiguranika
  • grupno, kada se osigurava grupa lica od 2 do 9
  • kolektivno, kada se osigurava 10 i više lica
  • polugodišnju (za već od 55 KM) ili godišnju premiju (za već od 70 KM)
  • za godišnja putovanja, jedan boravak ne može trajati duže od 60 dana.

Trajanje osiguranja može biti od 3 do najviše 365 dana za sva pojedinačna, porodična i grupna osiguranja.

Putničko zdravstveno osiguranje Wiener osiguranja obezbjeđuje osiguravajuće pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu iznenadne bolesti ili pretrpljenog nesrećnog slučaja osiguranog lica za vrijeme boravka u inostranstvu. Možete da izaberete i različite osigurane sume, od 10.000 do 30.000 evra.

Svi klijenti koji ugovore polise putnog zdravstvenog osiguranja u Wiener osiguranju VIG od 01.03.2023. godine će dobijati uslugu asistencije preko GLOBAL ASSISTANCE d.o.o. U slučaju potrebe za pravovremenom i stručnom medicinskom pomoći tokom boravka u inostranstvu,  potrebno je pozvati Kontakt centar naše asistentske kuće Global assistance na broj:

+381 11 696 2401

Također, operativna je i e-mail adresa: assistance@globalassistance.rs

Operateri Kontakt centra će Vam pružiti savjete i informacije gdje se možete obratiti za pomoć. Komunikacija sa operaterima asistentske kuće odvija se na Vašem maternjem jeziku. Kontakt sa operaterima asisistentske kuće Global assistance omogućen je 24 sata dnevno.
Putujte bezbrižno 24h, na svim kontinentima.

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP