Kontakti - WIENER OSIGURANJE

KONTAKTIRAJTE NAS

GENERALNA DIREKCIJA:

Kninska 1a, 78000 Banja Luka

tel: +387 51/ 931-110
fax: +387 51/ 219-400
e-mail: direkcija@wiener.ba

FILIJALA SARAJEVO ZA FBiH:

Zmaja od Bosne 7 (Importanne centar), 71000 Sarajevo

tel: +387 33/ 725-600
fax: +387 33/ 725-615
e-mail: federacija@wiener.ba

 

SEKTOR PRODAJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA 

 

PRODAJNA MREŽA BiH

Direktor: Milja Kostadinović 
tel: +387 51/931-110
email: mkostadinovic@wiener.ba

 

STRATEŠKA EKSTERNA PRODAJA

Direktor: Mirjana Kiković 
tel: +387 33/725-600
email: mkikovic@wiener.ba

 

CENTRALNA PRODAJA

Direktor: Edin Ćerimagić 
tel: +387 33/725-602
email: centralna.prodaja@wiener.ba

 

SEKTOR NEŽIVOTNIH OSIGURANJA / UNDERWRITING

Kninska 1a, 78000 Banja Luka

tel: +387 51/931-108
e-mail: underwriting@wiener.ba

 

SEKTOR ŠTETA

Kninska 1a, 78000 Banja Luka

tel: +387 51/931-095
e-mail: stete@wiener.ba 

 

SLUŽBA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA 

Kninska 1a, 78000 Banja Luka 

tel: +387 51/931-117
e-mail: finansije.sluzba@wiener.ba

 

SLUŽBA ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA 

Kninska 1a, 78000 Banja Luka

tel: +387 51/931-085
e-mail: zivotno.info@wiener.ba

 

 

TOP