GLOBAL ASSISTANCE

NOVA ASISTENTSKA KUĆA NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

Predstavljamo vam Global Assistance d.o.o.

GLOBAL ASSISTANCE d.o.o. je kompanija koja je nastala zajedničkim ulaganjem Vienna Insurance Group (VIG) i Wiener Städtische osiguranja. Svi klijenti koji ugovore polise putnog zdravstvenog osiguranja u Wiener osiguranju VIG od 01.03.2023. godine će dobijati uslugu asistencije isključivo preko GLOBAL ASSISTANCE d.o.o.
Prednost Global Assistance d.o.o. na tržištu u Bosni i Hercegovini ogleda se u brzoj i pravovremenoj asistenciji, operaterima koji govore maternjim jezikom svojih osiguranika, kao i pripadnosti mreži asistentskih kuća u okviru VIG grupe, kroz koju se omogućuje međunarodna teritorijalna pokrivenost pružanja usluga asistencije.
U saradnji sa pažljivo odabranim partnerima i saradnicima, Global Assistance d.o.o. pružaće usluge putne asistencije za vrijeme puta i boravka u inostranstvu kao i pružanje informacija o ostvarivanju prava u okviru ugovorene polise osiguranja.

 

-

U slučaju potrebe za pravovremenom i stručnom medicinskom pomoći tokom boravka u inostranstvu ili potrebe za pomoći na putu u okviru paketa "Wiener asistencija - pomoć na putu", pozovite Kontakt centar naše asistentske kuće Global assistance na broj:

+381 11 696 2401

Također, operativna je i e-mail adresa: assistance@globalassistance.rs

Operateri Kontakt centra će Vam pružiti savjete i informacije gdje se možete obratiti za pomoć. Komunikacija sa operaterima asistentske kuće odvija se na Vašem maternjem jeziku. Kontakt sa operaterima asisistentske kuće Global assistance omogućen je 24 sata dnevno.
Putujte bezbrižno 24h, na svim kontinentima.

 

Od 29.01.2024. usluge "Wiener asistencije - Pomoć na putu" klijenti Wiener osiguranja VIG mogu realizovati putem naše asistentske kuće Global assistance.

Za sve polise izdate do 28.01.2024. godine brojevi kontaktnog centra Wiener Asistencije: 0800 50 211 (besplatan za pozive unutar BIH), broj za pozive iz inostranstva +38751490730.

Za sve polise izdate od 29.01.2024. godine broj kontaktnog centra Wiener Asistencije za pozive iz BiH i inostranstva je +381116962401

TOP