POMOĆ U KUĆI- WIENER KUĆNA ASISTENCIJA

Pukla vam je vodovodna cijev? Puši vam se iz utičnice? Ne možete otključati vrata ili vam je grad razbio prozor? U saradnji sa partnerskom kućom ORYX Asistencija napravili smo uslugu uz koju ćete moći da zaboravite na stres vezan za izbor i zakazivanje posjete adekvatnog majstora. 

 

Šta je Wiener kućna asistencija?

 

Wiener kućna asistencija je proizvod koji osiguranicima Wiener osiguranja omogućava organizaciju pomoći u hitnim slučajevima, te popravak i otklanjanje kvara koji je nastao u stanu ili kući.

 

Hitnim slučajevima smatraju se iznenadni i neočekivani događaji koji, ukoliko se ne spriječe, mogu uzrokovati daljnje oštećenje nekretnine, ugrožavaju zdravlje ili sigurnost stanara ili uzrokuju njihov neadekvatan boravak u objektu zbog nastale štete.

 

Wiener kućna asistencija pokriva usluge:

  • Vodoinstalatera (kvar vodovodnih i kanalizacijskih cijevi)
  • Električara (kvar električnih instalacija i sistema i električnog grijanja)
  • Bravara (u slučaju nemogućnosti ulaska u objekt, gubljenja/loma ključeva ili kvara na bravi)
  • Stolara (u slučaju loma okvira prozora ili vrata, onemogućeno zatvaranje prozora ili vrata)
  • Staklara (zamjena stakla nužna za siguran boravak)

 

 

 

Gdje i kada je dostupna Wiener kućna asistencija?

 

Wiener kućna asistencija dostupna je 24 sata na dan, 365 dana godišnje, na području cijele teritorije Bosne i Hercegovine.

 

Kako usluga funkcioniše?

 

Odmah nakon nastanka hitnog slučaja potrebno je nazvati kontaktni centar Wiener Asistencije na besplatni broj 0800 80046 koji uspostavlja dijagnozu kvara i u što kraćem roku šalje na teren izvršioca koji otklanja kvar.

 

Napomena:  Wiener asistencija podrazumijeva uslugu stručnog lica i trošak sitnog materijala za potrebni zahvat, a ne i trošak potrebnog materijala (npr. staklo, brava i sl.)

TOP