Osiguranje nezgode - Fizička lica

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja  je najčešći oblik osiguranja lica. Osiguranjem od nezgode obuhvaćeni su rizici dešavanja nesretnog slučaja koji pogađaju ljude i njihovu tjelesnu funkcionalnost.

Suština ovog osiguranja je osiguranje lica od ekonomskih posljedica nesretnog slučaja. Sam nesretni slučaj definiše se kao događaj, odnosno sticaj okolnosti koji je iznenadan, nepredvidiv i nezavisan od osiguranikove volje. Svojim, najčešće spoljašnjim dejstvom na njegovo tijelo naglo izaziva neku od poslledica kao što su smrtni slučaj, tjelesna povreda, onesposobljenost, oštećenje zdravlja, umanjenje radne sposobnosti i slično što zahteva ljekarsku pomoć.

 

Osiguranje od nezgode, odnosno osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja obuhvata obavezno osiguranje lica od nesretnog slučaja u pravilu za vrijeme obavljana njihovog redovnog zanimanja i izvan njega (član 69. Zakona o radu), kao i osiguranja posebnih ljudskih aktivnosti prilikom kojih može doći do nesretnog slučaja.

Osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja može se ugovoriti:

  1. Za slučaj smrti od posljedica nesretnog slučaja,
  2. Za slučaj smrti usljed bolesti,
  3. Za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti - invaliditet,
  4. Za slučaj prolazne nesposobnosti za rad - dnevna naknada,
  5. Za slučaj narušenosti zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć - troškovi liječenja,
  6. Za slučaj odgovornosti ugovarača osiguranja prema licima osiguranim od posljedica nesrećnog slučaja i njihovim stvarima,

Wiener osiguranje u svojoj ponudi za osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja nudi između ostalog slijedeće vrste osiguranja: individualna osiguranja, osiguranja članova domaćinstva, kolektivna kombinovana osiguranja radnika, osiguranja učenika i studenata, osiguranja sportista, osiguranja vozača i putnika, osiguranja gostiju hotele, motela, banjskih liječilišta i sl., osiguranja posjetilaca sportskih i kulturno – umjetničkih priredbi, osiguranja turista i izletnika itd.

 

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP