OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje. Sva vozila koja učestvuju u saobraćaju moraju imati zaključeno osiguranje od autoodgovornosti. Svi vozači motornih vozila su upoznati sa ovom vrstom osiguranja jer barem jednom godišnje su u obavezi da ugovore polisu prilikom registracije vozila.

Ovim osiguranjem su pokrivene štete koje prouzrokujete vašim vozilom na drugom vozilu ili trećim licima (pješacima, biciklistima i putnicima u drugom vozilu). Prema tome, cilj ovog osiguranja je zaštita u slučaju štete pričinjene trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti Wiener osiguranje.

Osiguranje od autoodgovornosti pokriva:

  • a) šteta na licima - tjelesno oštećenje, narušavanje zdravlja ili smrt nekog lica, i
  • b) šteta na stvarima - uništenje, odnosno oštećenje stvari.

Uz polisu autoodgovornosti moguće je zaključiti i dodatno pokriće osiguranja vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja, kao i osiguranje pomoći na putu. Pored toga, Wiener osiguranje nudi usluge i tehničkog pregleda putem Jahorina auta, kompanije u vlasništvu Wiener osiguranja koja je specijalizovana za ove vrste usluga.

Uslovi

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP