WIENER OSIGURANJE

O nama

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. je akcionarsko društvo osnovano 1992. godine. Prateći svjetske trendove u oblasti osiguranja i  dosljednim poštovanjem najviših standarda industrije, na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine pozicionirali smo se kao jedan od lidera.

S željom da budemo bliže korisnicima naših usluga i proizvoda stvorili smo mrežu od preko 50 poslovnica širom BiH. U cilju podizanja nivoa kvaliteta usluga osnovali smo i specijalizovano preduzeće za obavljanje usluga tehničkog pregleda "Jahorina auto" d.o.o. i danas u više od 20 gradova širom BiH u vlastitim , savremeno opremljenim centrima obavljamo tehničke preglede za naše klijente.

Osnovni podaci

Naziv: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.
Adresa: Kninska 1a, 78000 Banja Luka
Generalni direktor: Borislav Doder

Registracija: Mat. br. 1755927; MBS: i-17573-00 Registrovano kod Okružnog privrednog suda u Banjaluci
JIB: 4400590750002
PDV broj: 400590750002

Uplaćeni kapital: 13.043.400 KM

Ukupno zaposlenih: 225 (sa 31.12.2021.)
Prodajna mreža ukupno: preko 60 prodajnih mjesta (sa 31.12.2021.)

Poslovna mreža

Poslovni sistem Wiener osiguranje čine Wiener osiguranje VIG a.d., i Jahorina auto d.o.o. Wiener osiguranje VIG a.d. je osnivač i vlasnik 28% kapitala Društva za upravljanje IF-om 'Jahorina Konseko progres a.d. Pale i najveći je pojedinačni akcionar ovog Društva.

Osim Generalne direkcije i 11 filijala Wiener osiguranja VIG sa pripadajućim prodajnim mjestima u svim većim gradovima širom Bosne i Hercegovine, na raspolaganju Vam stoji i mreža od 18 tehničkih pregleda Jahorina auta.

Wiener osiguranje VIG a.d. 

ul. Kninska 1a, Banja Luka
tel: 051/931-100
fax: 051/931-101
e-mail: info@wiener.ba

Generalni direktor Wiener osiguranja VIG je Borislav Doder.

Jahorina auto d.o.o. je posebno pravno lice, čiji je osnivač i vlasnik Wiener osiguranje VIG sa udjelom kapitala 100%. Društvo je specijalizovano za obavljanje usluga tehničkog pregleda vozila. Društvo ima rasprostranjenu mrežu stanica za tehnički pregled vozila.

sjedište: Kninska 1a, Banjaluka
v.d. direktor: Igor Aničić

telefon: 051/931-100
fax:       051/931-101
e-mail: jahorinaauto@teol.net

Vlasnička struktura

VIG ima 100% akcija sa pravom glasa

Istorija

1992. osniva se SOD Jahorina sa sjedištem u Palama, kao prva osiguravajuća kuća u Republici Srpskoj.

2002. SOD Jahorina, kao prva osiguravajuća kuća u Bosni i Hercegovini dobija ISO 9001 sertifikat.

2002. SOD Jahorina postaje akcionarsko društvo i mijenja ime u Jahorina osiguranje ad.

2002. Akcije Jahorina osiguranja kotiraju se na Banjalučkoj berzi

2003. Jahorina osiguranje ad osniva preduzeće za obavljanje usluga tehničkog pregleda Jahorina auto d.o.o. sa sjedištem u Brčkom

2008. Jahorina osiguranje ad dobija licencu za obavljanje djelatnosti životnog osiguranja

2008. U blok transkciji većinski vlasnik Jahorina osiguranja ad postaje kompanija VIM GmbH iz Beča

2009. Jahorina osiguranje ad dobija licencu i počinje poslovne aktivnosti na tržištu Federacije BiH

2010. Jahorina osiguranje ad mijenja vizuelni identitet

2010. Jahorina osiguranje ad uvodi novi proizvod – životno osiguranje

2011. VIG preuzeo većinski paket akcija Jahorina osiguranja.

2012. VIG je postao vlasnik 100% akcija sa pravom glasa

2014. Od 01.12.2014 novo ime i novo sjedište: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad, Banja Luka, Kninska 1a

 

Vizija

Vizija Društva zasniva se na orjentaciji ka razvoju usluga osiguranja na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, primjeni savremenih tehnologija pružanja usluga, savremenom stručnom, tehničkom i tehnološkom nivou procesa rada i poslovanja i stalnom razvoju resursa – kadrova, opreme, prostornih struktura i uslova rada, sve u cilju stalnog povećnja ukupnog kvaliteta procesa rada i poslovanja i životnog standarda zaposlenih.

Misija

Svoju misiju Društvo zasniva na stručnom radu i istraživanju, razvoju i inoviranju usluga osiguranja i metoda i postupaka u procesima rada i poslova sa ciljem zadovoljavanja potreba korisnika, zaposlenih i društvene zajedniice u cjelini.

Društvo svoju oprijedjeljenost za stalnim podizanjem nivoa rada i poslovanja, a prema kriterijumima standarda ISO 9001:2000, potvrđuje primjenom efikasnog organizacionog i dokumentacionog sistema, za koji je od ovlaštenog instituta dobio certifikat za kvavalitet.

U svom poslovanju Društvo će širiti i proširivati stečeni ugled i poslovne odnose pridržavajući se dobrih poslovnih običaja i lojalne tržišne konkurencije.

 

TOP