FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) propis predstavlja legislativu Sjedinjenih Američkih Država koja je donesena i usvojena 18.03.2010. godine i čija je primjena stupila na snagu 01.07.2014. godine.

Wiener osiguranje FATCA ID: EM4SY0.00005

Obrasci:

TOP