OPŠTA ODGOVORNOST

Sve što radite ili ste propustili da uradite, može da  predstavlja potencijalni izvor opasnosti za treća lica i imovinu trećih lica.

Ukoliko su vaša stvar, mašina ili radnik nanijeli povredu, oštetili ili uništili imovinu trećem licu, možete biti subjektivno odgovorni – ako postoji vaša krivica. Ukoliko neka vaša stvar posjeduje opasna svojstva, a najčešće jeste tako, vaša odgovornost postoji i bez vaše krivice (objektivna odgovornost).

 

Polisom osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti pokriveni su troškovi koje kao pravno lice možete imati u slučaju da ste odgovorni za smrt, tjelesne povrede i narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje imovine trećih lica.

Osiguranje od opšte odgovornosti vam pruža finansijsku zaštitu uslled šteta koje možete pričiniti trećim licima iznenadnim i neočekivanim događajem od ugovorene osigurane aktivnosti, i pravnu zaštitu od nastalih posledica usled određenog štetnog slučaja prema ugovorenim uslovima osiguranja. Ako se posebno ugovori trećim licima mogu se smatrati i zaposleni radnici.

Vrste osiguranja od odgovornosti: opšta i profesionalna.

Opšta odgovornost:

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala iz djelatnosti ili iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz svojstva kao izvora opasnosti koji su označeni u ispravi o zaključenom ugovoru, odnosno u Uslovima osiguranja.

U ponudi imamo sljedeće vrste opšte odgovornosti:

  • Opšta odgovornost
  • Odgovornost advokata
  • Odgovornost malih preduzetnika
  • odgovornost ljekara
  • Odgovornost notara
  • Odgovornost veterinara
  • Odgovornost revizora
  • Odgovornost brokera

 

Preuzmite brošuru

Preuzmite obrazac

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP