KASKO OSIGURANJE

Vozite sigurno!

Ako se spremate za godišnji odmor i put, dobro je imati u potpunosti osiguran automobil!  Kasko osiguranje Vas osigurava u slučaju materijalne štete u saobraćajnoj nesreći koju ste Vi prozrokovali, kao i od mnogih drugih rizika: štete usljed poplave ili bujice, provale, krađe vozila, elementarne nepogode, loma stakla, itd. Wiener auto kasko osiguranje nudi jako kvalitetno osiguravajuće pokriće, koje je cjenovno pristupačno za svakog! Imate mogućnost da izaberete polisu osiguranja po vašoj mjeri i na taj način zaštite sebe, svoje vozilo i saputnike.

PREDNOSTI WIENER AUTO KASKO OSIGURANJA:

 • Osnovno pokriće od svih šteta uključujući i poplavu (rizik poplave uključen bez plaćanja dodatne premije)
 • Pokriće od svih havarija i šteta
 • Osiguranje se može ugovoriti sa ili bez učešća u šteti, učešće osiguranika tek kod treće štete
 • Plaćanje premije na 12 rata
 • Popust od 10% na jednokratno plaćanje premije
 • Brza i jednostavna prijava štete u najbližoj poslovnici ili online na web stranici wiener.ba
 • Najbolji uslovi za ostvarenje bonusa (umanjenja premije) na tržištu
 • Priznajemo bonuse stečene kod drugih osiguravača

 

ŠTA OSIGURAVAMO?

Predmet WIENER AUTO KASKO osiguranja su sve vrste motornih i priključnih vozila, kao i njihovi sastavni dijelovi, dok su ugrađeni ili pričvršćeni u/na vozilo. U skladu sa rizicima kojima ste izloženi Vi i Vaše vozilo, WIENER KASKO OSIGURANJE može biti zaključeno kao potpuno kasko osiguranje - od najvećeg broja osnovnih opanosti na tržištu pobrojanih u tekstu ispod, ili kao djelomično kasko osiguranje - gdje, u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima, birate vlastitu kombinaciju pokrivenih rizika.

Potpuno kasko osiguranje obuhvata:

 • Saobraćajne nesreće (sudar i sl).
 • Poplave, bujice i visoke vode
 • Požara
 • Udara groma
 • Grada (tuče)
 • Eksplozije
 • Oluje
 • Snježne lavine
 • Manifestacija i demonstracija
 • Pada ili udara nekog predmeta
 • Zlonamjernih postupaka ili obijesti trećih lica
 • Štete prouzrokovane od divljači i domaćih životinja, itd.

Rizik od krađe ili utaje se može ugovoriti kao dopunsko osiguranje.  

Više informacija/prijava štete

Sektor za štete
Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka
Telefon: 051 931 095
Fax: 051 219 272
E-mail adresa: stete@wiener.ba

TOP