OSIGURANJE POLJOPRIVREDE

Zemljoradnicima, zadrugama i drugim organizacijama u cijelom poljoprivrednom lancu proizvodnje Wiener osiguranje obezbeđuje rješenja za upravljanje rizicima u skladu sa njihovim individualnim potrebama. Iako se poljoprivredni dobavljači i proizvođači, trgovinske i logističke kompanije i proizvođači hrane suočavaju sa različitim izazovima, potrebno je optimalno upravljanje rizicima u poljoprivredi obavlja.

Osiguranje poljoprivrede podrazumijeva osiguranje:

  • Usjeva i plodova i
  • Osiguranja životinja

Kod osiguranja usjeva i plodova predmet osiguranja mogu biti: sve vrste usjeva, višegodišnji zasadi, ukrasno bilje, voćni, lozni i šumski sadni materijal, rasad povrća i drugih kultura, mlade šumske kulture do navršene 6-te godine, vrba za pletarstvo, trska, topola, livadske trave itd. Osiguran je dio biljke koji određuje svrhu gajenja; zrno (sjeme), korijen, krtola, plod, kalemovi, reznice, sadnice, krmna masa i dr. Kod žitarica pored zrna (sjemena) može se posebno osigurati i stablo (slama – kukuruzovina), a kod voća i grožđa stablo i čokot.

  • Osiguranjem su pokrivene osnovne opasnosti: požar, grom i grad, a moguće je ugovoriti i osiguranje od dopunskih opasnosti kao npr: oluja, poplava, proljećni i jesenji mraz, kod voća i grožđa rizik posolice itd.
  • Kod osiguranja životinja predmet osiguranja mogu biti sve vrste i kategorije domaćih životinja, kao i divlje i egzotične životinje. Uslov za osiguranje je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namjenu.

 

Više informacija/prijava štete

Sektor šteta

Adresa: ul. Kninska 1a Banja Luka

Telefon: 051 931 095

Fax: 051 219 272

email adresa: stete@wiener.ba

TOP