KALKULATOR PUTNIČKO ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Putničko zdravstveno osiguranje mogu da zaključe državljani BiH koji putuju u inostranstvo turistički ili poslovno, kao i strani državljani koji imaju status produženog boravka, sa poslovnom vizom ili trajno naseljenje.

Putničko zdravstveno osiguranje se može zaključiti kao:

  • Pojedinačno, kada polisa glasi na ime osiguranika
  • Porodično, kada polisa glasi na sve članove porodice (otac, majka i djeca do navršene 21. godine starosti)
  • Grupno, kada se osigurava 10 i više lica sa priloženim spiskom članova grupe
  • Mogu se osigurati samo zdrava lica do 60 godina, a starost se utvrđuje na dan isteka osiguranja

Putničko osiguranje minimalno traje 3 dana, a maksimalno godinu dana.

Za putničko zdravstveno osiguranje sportista (amatera i profesionalaca) koji putuju na trening ili učešće u takmičenjima obračunavaju se doplaci prema vrsti sporta.

Isključenja: Sportisti (amateri i profesionalci) koji treniraju ili učestvuju na takmičenjima automobilizma, motociklizma i motornih sportskih čamaca, letači zmajeva i jedrilica, alpinistika, speolozi, padobranci, bob, kečeri i te-kwan-do se ne mogu osigurati.

Molimo Vas da popunite tražene lične podatke, sigurnosni kod sa dna ove strane i POTVRDITE, kako bi smo mogli da stupimo sa Vama u kontakt. Kalkulacije možete uraditi i bez potvrđivanja i slanja Vaših podataka (samo informativno). Popunjavanjem Vaših podataka, unosom sigurnosnog koda i potvrđivanjem, prihvatate da zabilježimo Vaše lične podatke i da ih koristimo isključivo za kontakt sa Vama, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Korisnički podaci

Svrha putovanja
Vrsta sporta
Vrsta putovanja
Kako putujete
Broj osiguranih lica


Broj osiguranih lica
Samo za lica do 60 godina starosti.
Broj osiguranih lica
Samo za lica do 60 godina starosti.
Starost osiguranika
Trajanje osiguranja
Izaberite datum početka i završetka trajanja osiguranja. Takođe, možete unijeti samo broj dana.


Osigurana suma

Osiguranje gubitka prtljaga
Osiguranje otkaza putovanja

TOP